Sản phẩm

Mủ Cao Su Ly Tâm 60% DRC HA

Đặt hàng nhanh

  1. Hàm lượng cao su khô DRC 60%.
  2. Hàm lượng amonia cao (HA) với NH3 tối thiểu 0.6%.
  3. Sản phẩm được sản xuất theo Tiêu Chuẩn Việt nam
  4. Về Mủ Cao Su Ly Tâm TCVN 6314: 2013.

Mô tả

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

  1. Hàm lượng cao su khô DRC 60%.
  2. Hàm lượng amonia cao (HA) với NH3 tối thiểu 0.6%.
  3. Sản phẩm được sản xuất theo Tiêu Chuẩn Việt nam
  4. Về Mủ Cao Su Ly Tâm TCVN 6314: 2013.

 

Chất lượng:

 

Tính năng đạt và vượt Tiêu chuẩn Việt nam của mủ cao su ly tâm (TCVN 6314:2013).

Sản phẩm được kiểm tra theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6314: 2013.

Phương pháp thử tương đương ISO 2004:2010.

 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 6314 : 2013 MỦ CAO SU LY TÂM

STT CHỈ TIÊU GIỚI HẠN PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM
1 HÀM LƯƠNG CHẤT RẮN (TSC) % (M/M) 61.0 MIN ISO 124:1997
2 HÀM LƯỢNG CAO SU KHÔ (DRC) % (M/M) 60.0 MIN ISO 126:2005
3 HÀM LƯƠNG TẠP CHÂT % (M/M) 1.7 MAX
4 ALKALINITY ( AS NH3) % (M/M) 0.6 MIN ISO 125:2003
5 CHỈ SỐ pH ISO 976:2013
6 CHỈ SỐ POTASSIUM HYDROXIDE (KOH) 0.70 MAX ISO 127:1995E
7 CHỈ SỐ VOLATILE FATTY ACID (V.F.A) 0.06 MAX ISO 506:1992E
8 ĐỘ ỔN ĐỊNH CƠ HỌC (MST), GIÂY 650 MIN ISO 35:2004
9 HÀM LƯỢNG COAGULUM % (M/M) 0.03 MAX ISO 706:2004
10 HÀM LƯỢNG SLUDGE %(M/M) 0.10 MAX ISO 2005:2014
11 HÀM LƯỢNG ĐỒNG T (MG/KG) 8 MAX ISO 8053:1995
12 HÀM LƯỢNG MANGANESE (MG/KG) 8 MAX ISO 7780:1998

Click vào đây để xem Kết Quả Thử Nghiệm (D6)

 

Ứng dụng:

Latex được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm theo công nghệ nhúng như găng tay cao su y tế, găng tay gia dụng, găng tay công nghiệp, chỉ latex, đồ chơi, bong bóng, bao cao su , ống cao su y tế , v.v…

Sản phẩm có hàm lượng Nitrosamine đáp ứng tiêu chuẩn EN 12568 : 1999

Click vào đây để xem Kết Quả Thử Nghiệm (D7)

 

Đóng gói xuất khẩu: