Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng : Phương châm hoạt động của công ty là:

“Thành công của các bạn cũng là thành công của chúng tôi” luôn luôn lấy việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu, nhằm đưa công ty Nam Cường trở thành nhà sản xuất và cung cấp găng tay cao su hàng đầu Việt Nam.

Thực hiện:

  1.  Duy trì và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.
  2.  Tạo sản phẩm và cung cấp dịch vụ chất lượng cao, phù hợp với các qui định của pháp luật, tập quán trong nước và quốc tế.